SHIMANO NASCI C3000 หมุนลื่นเนียนไม่ขึ้นมือ

427979230_1604852616924138_3514983952264577976_n.jpg
427975966_1604852810257452_6865779524427686644_n.jpg


SHIMANO NASCI C3000 หมุนลื่นเนียนไม่ขึ้นมือ
สภาพมีรอยตามการใช้งาน 1900 ส่ง50

ขอบคุณข้อมูลจาก : โล๊ะอุปกรณ์ตกปลางานเหยื่อปลอมทุกรูปแบบ
 
Top