รอก shimano AX 500

รอก shimano AX 500 สภาพน้องๆมือหนึ่ง
ปล่อยเหมา 4 ตัว 4,500 รวมส่ง
380049210_6387610468033897_9022920087515631278_n.jpg

ขอบคุณ วิทวัส แตงสุวรรณ
 
Top