คันสปิน 4ท่อน MajorCraft Benkei

16788385064752.jpg
คันสปิน 4ท่อน....
-MajorCraft Benkei 5-10ปอนด์ 6.6ฟุต 4ท่อน (ของใหม่).

แหล่งที่มา : นายอภิวรรธ เจริญลาภ
 
Top