คันจิ้ก แคส หลายๆ คัน

16789554854554A.jpg

ปล่อยของไม่ได้ใช้งานหน่อยครับ

1.Zen zagan slowpitch 661B ,pe2-4
สภาพ 100% ของใหม่ไม่เคยใช้งาน. #4800บ
2.Ripple Fisher 6615 , pe6 ,max 400g.
สภาพ 90-95% ซองครบ #16500บ
3.Saltiga CB77S-F , 50lb
สภาพ 90% ไม่มีซอง. #7800บ
4.Saltiga Dogfight 76 , 40lb
สภาพ 90% ซองครบ #6900บ
5.Saltiga Bluefin 84 ,80lb
สภาพ 80% ไม่มีซอง #ปิด
6.Zenith zero shiki 80MH ,pe3-5
สภาพ 85-90% ซองครบ #3900บ
7.Ripple Fisher 554 , pe4 , max150g.

ขอบคุณ : boattiez
 
Top